Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Βιβλιογραφικός οδηγός των ποιημάτων του Γιώργου Σεφέρη

Μέντη Δώρα, Ταχοπούλου Ολυμπία (2004), Βιβλιογραφικός Οδηγός των Ποιημάτων του Γιώργου Σεφέρη, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ρέθυμνο