Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Οθωμανικές πηγές για τη νεότερη ιστορία της Λευκάδας. Πρόδρομη παρουσίαση
ISBN: 978-960-524-391-3