Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Geophysical Prospection on the Volcanic Environs of Therasia Island, Cyclades, Greece