Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Μνήμη Πηνελόπης Στάθη. Μελέτες ιστορίας και φιλολογίας [In memoriam Penelope Stathi. Studies on History and Literature]
Έντυπo/η Βιβλίο
ISBN: 978-960-524-307-4

Κώστας Λάππας, Αντώνης Αναστασόπουλος, Ηλίας Κολοβός (επιμ.), Μνήμη Πηνελόπης Στάθη. Μελέτες ιστορίας και φιλολογίας, Ρέθυμνο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2010

Εκδόσεις ΙΜΣ

.Ο τόμος αυτός, αφιερωμένος στη μνήμη της ιστορικού Πηνελόπης Στάθη (1947-2008), περιέχει 29 εργασίες φίλων και συναδέλφων της. Οι εργασίες είναι οργανωμένες σε πέντε ενότητες οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ θεματικό πεδίο. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται ζητήματα σχετικά με τους θεσμούς του οθωμανικού κράτους και της ορθόδοξης εκκλησίας, τις οικονομικές δραστηριότητες χριστιανών και μουσουλμάνων κατά την οθωμανική περίοδο, την κοινωνική ζωή, την ιδεολογική και πολιτική χρήση της ιστορίας, τις σχέσεις των χριστιανών με τους μουσουλμάνους και του ελληνικού με το τουρκικό κράτος στον 19οκαι τον πρώιμο 20ό αιώνα. Εξετάζονται επίσης πτυχές της πρώιμης ελληνικής αλλά και της αραβικής γραμματείας, της παιδείας και εκπαίδευσης των Ελλήνων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και το ελληνικό κράτος, καθώς και ζητήματα σχετικά με τη θεολογική γραμματεία, την εικόνα του ελληνορθόδοξου κόσμου στους ξένους περιηγητές, τον θρησκευτικό βίο χριστιανών και μουσουλμάνων με έμφαση σε θέματα θρησκευτικής ετερότητας. Μια ξεχωριστή ενότητα, τέλος, είναι αφιερωμένη στην Κωνσταντινούπολη.

Η Πηνελόπη Στάθη (1947-2008), ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, συνεργαζόταν στενά με το ΙΜΣ και διετέλεσε δύο φορές πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς συμποσίου του, "Halcyon Days in Crete".

Για να αγοράσετε τον τόμο, πατήστε εδώ.

  • Αντώνης Αναστασόπουλος
  • Ηλίας Κολοβός