Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
New Trends in Ottoman Studies: Papers presented at the 20th CIÉPO Symposium, Rethymno, 27 June–1 July 2012
2014

Το συλλογικό ετούτο έργο αποτελεί τη δημοσίευση των πρακτικών του 20ού συμποσίου της Διεθνούς Επιτροπής Προοθωμανικών και Οθωμανικών Σπουδών (CIÉPO-Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes), που διοργανώθηκε στο Ρέθυμνο στις 27 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2012 από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Από τις 224 ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, 83 κατατέθηκαν προς δημοσίευση και συμπεριλήφθηκαν στον παρόντα τόμο, ο οποίος φιλοδοξεί να αναδείξει τις νέες τάσεις που επικρατούν σήμερα στον χώρο της οθωμανικής ιστοριογραφίας. Ο τόμος χωρίζεται σε έξι θεματικούς άξονες με τους παρακάτω τίτλους: α. Οικονομία και δημόσια οικονομικά, β. Θεσμοί και ελίτ, γ. Οθωμανικές επαρχίες, δ. Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κόσμου, ε. Πολιτισμός και ιδεολογία, στ. Καλές τέχνες, αρχιτεκτονική και αρχαιολογία.

Για να κατεβάσετε δωρεάν τον τόμο, πατήστε εδώ.

9789609361880