Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Τέσσερις (4) θέσεις έκτακτου προσωπικού για αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη «ΜΕΤΟΠΟ»

Τέσσερις (4) θέσεις έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΜΕΤΟΠΟ (Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου» με κωδικό ΟΠΣ «5002532»

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη του Δημήτρη Τζιόβα με θέμα «Ο πρωτεϊκός Καζαντζάκης και οι αναθεωρήσεις του»

Κύκλος Διαλέξεων 2017-2018

Διάλεξη του Δημήτρη Τζιόβα με θέμα «Ο πρωτεϊκός Καζαντζάκης και οι αναθεωρήσεις του»
Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου και ώρα 20.30
Αίθουσα Διαλέξεων ΙΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώ (8) θέσεις έκτακτου προσωπικού για αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη «ΜΕΤΟΠΟ»

Οκτώ (8) θέσεις έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμβασης μίσθωσης έργου ή σύμβασης υποτροφίας, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη «ΜΕΤΟΠΟ (Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου».

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη της Άννας Σταυρακοπούλου με θέμα «‘...με δυνατές τσεκουριές να γκρεμίση όλα τα ιδανικά': Έμφυλες αντιδράσεις και Ίψεν στην Ελλάδα»

Κύκλος Διαλέξεων 2017-2018

Διάλεξη της Άννας Σταυρακοπούλου με θέμα «‘...με δυνατές τσεκουριές να γκρεμίση όλα τα ιδανικά': Έμφυλες αντιδράσεις και Ίψεν στην Ελλάδα»
Πέμπτη 19 Οκτωβρίου και ώρα 20.30
Αίθουσα Διαλέξεων ΙΜΣ
Νικηφόρου Φωκά 130, Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (τεχνικού πληροφορικής με ειδίκευση σε βάσεις δεδομένων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών)

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (τεχνικού πληροφορικής με ειδίκευση σε βάσεις δεδομένων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών)

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συνάντηση

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ERC STG 2016 'Seafaring Lives in Transition. Mediterranean Maritime Labour and Shipping during Globalization, 1850s-1920s', οργανώνει την πρώτη διεθνή συνάντηση την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα διαλέξεων του ΙΜΣ, Νικ. Φωκά 130, στο Ρέθυμνο.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο με σκοπό την εμβάθυνση στην κατανόηση των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στους ορεινούς όγκους της Κρήτης μέσα από μια σειρά διαλέξεων και πρακτική άσκηση.

Εργαστήριο με σκοπό την εμβάθυνση στην κατανόηση των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στους ορεινούς όγκους της Κρήτης μέσα από μια σειρά διαλέξεων και πρακτική άσκηση. Το εργαστήριο θα είναι διήμερο και θα λάβει χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ-ΙΤΕ) στο Ρέθυμνο την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Οκτώβρη 2017.

Διαβάστε περισσότερα