Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Καταγραφή - ταξινόμηση - μικροφωτογράφηση του Οθωμανικού Αρχείου Χανίων

Καταγραφή - ταξινόμηση - μικροφωτογράφηση του Οθωμανικού Αρχείου Χανίων

Σκοπός του έργου ήταν η οργάνωση του αρχειακού υλικού του Οθωμανικού Αρχείου Χανίων, ώστε να καταστεί προσιτό στην έρευνα. Το αρχείο περιλαμβάνει οθωμανικούς, ελληνικούς, δίγλωσσους κώδικες και λυτά έγγραφα, που χρονολογούνται κυρίως στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλης Δημητριάδης

Ερευνητική Ομάδα: Γκιουλσούν Ακσόι - Αϊβαλή και Αγγελική Βλαχοπούλου, Ειρήνη Ρενιέρη, Χρυσούλα Χριστοδουλάρα, απόφοιτοι ΠΜΣ Τουρκολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (σε συνεργασία με το ΙΜΣ/ΙΤΕ.

Φορέας χρηματοδότησης: Υποπρόγραμμα 1 του ΕΠΕΤ ΙΙ.

Φορέας υλοποίησης: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών.

Συνεργαζόμενος Φορέας: Ιστορικό Αρχείο Κρήτης - Χανιά.

Διοικητική διαίρεση της Κρήτης κατά το β΄ μισό του 19ου αιώνα, από οθωμανικό χάρτη της εποχής

 

Σκοπός του έργου ήταν η οργάνωση του αρχειακού υλικού του Οθωμανικού Αρχείου Χανίων, ώστε να καταστεί προσιτό στην έρευνα. Το αρχείο περιλαμβάνει οθωμανικούς, ελληνικούς, δίγλωσσους κώδικες και λυτά έγγραφα, που χρονολογούνται κυρίως στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.

Στο πλαίσιο του έργου ταξινομήθηκαν 3.500 κώδικες και καταρτίστηκαν ισάριθμα δελτία με την περιγραφή του κάθε κώδικα. Μικροφωτογραφήθηκαν, κατ' επιλογή, 530 κώδικες σε 77 μικροταινίες. Αντίγραφα είκοσι μιας από αυτές παραδόθηκαν στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης στα Χανιά. Η μηχανογραφική καταγραφή των κωδίκων υλοποιήθηκε αρχικά με το σημασιολογικό σύστημα «Κλειώ», που επεξεργάσθηκε το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ στο Ηράκλειο.

Ο κατάλογος των κωδίκων που καταρτίστηκε ψηφιοποιήθηκε στη συνέχεια με την ένταξή του στο έργο Ψηφιακή Κρήτη του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών και είναι σήμερα προσβάσιμος από το διαδίκτυο: http://digitalcrete.ims.forth.gr

Ερευνητική Ομάδα

Βασίλης Δημητριάδης

Βασίλης Δημητριάδης

Επίτιμο Μέλος ΙΜΣ, Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae