Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

CURE

Cultures And Remembrances

Cultures and Remembrances virtual travel to the ecoumters of people fromthe 13th to 20th centuries.

Cultures and Remembrances virtual travel to the ecoumters of people fromthe 13th to 20th centuries. 

The Cretan Experience 

αποφ.ενταξης αρ.πρωτ. 87542/Ι4/29-5-2018

Ερευνητική Ομάδα

Αντώνης Αναστασόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Curriculum vitae