Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

CURE

ΕΠΑνΕΚ

Cultures and Remembrances

CuRe: Cultures and Remembrances – Virtual time travels to the encounters of people from the 13th to 20th centuries: The Cretan experience

αποφ.ενταξης αρ.πρωτ. 87542/Ι4/29-5-2018

Η ιστορία της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης είναι μια ιστορία πολιορκιών και κατακτήσεων, αλλά επίσης δυναμικών σχέσεων, αρχικά εχθρικών, και απώτερα συνύπαρξης και επικοινωνίας, όχι χωρίς εντάσεις, αλλά γενικά ειρηνικών.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η μετατροπή των θεωρητικών σπουδών (βυζαντινές σπουδές, αρχαιολογία, οθωμανικές σπουδές, ελληνικές σπουδές) σε πολιτιστική εμπειρία μέσω των εφαρμοσμένων επιστημών. Στοιχεία σχετικά με την πολιτιστική μνήμη θα ψηφιοποιηθούν και θα οργανωθούν σε βάσεις δεδομένων. Μία εφαρμογή λογισμικού για κινητά θα μεσολαβήσει μεταξύ των βάσεων δεδομένων και του χρήστη.

Στόχοι του έργου:

1. να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογική μνήμη της ιστορίας της Κρήτης και να τις μετατρέψει σε αφηγήσεις,

2. να συνδέσει αυτές τις αφηγήσεις με υλικά κατάλοιπα, όπως κτίρια και γενικότερα αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς και τόπους μνήμης, που θα καταγραφούν ψηφιακά (κυρίως φωτογραφίες, βίντεο, χάρτες, γραφικές παραστάσεις και κείμενα),

3. να συγκεντρώσει αυτά τα δεδομένα – κείμενα και εικόνες – σε ένα ψηφιακό αποθετήριο σε υπολογιστικό νέφος,

4. να αναπτύξει μία εφαρμογή για φορητές συσκευές και μία δικτυακή πύλη, η οποία θα συνδυάζει εμπειρίες επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) και εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality) για να προσφέρει στους χρήστες της εφαρμογής άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με μνημεία, περιοχές, ιστορικά στοιχεία κλπ. στο smartphone ή το tablet τους, με βάση την τοποθεσία του χρήστη.

 

Το τμήμα του έργου που υλοποιεί το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ παρακολουθεί τη διαδρομή του οθωμανού περιηγητή του 17ου αιώνα Εβλιά Τσελεμπή στην Κρήτη.

 

Το ελληνικό σκέλος του έργου χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020) στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας–Γερμανίας».

 

Συνεργαζόμενα ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Αμβούργου, Πανεπιστήμιο Μονάχου (Ludwig-Maximilians-Universität München), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ινστιτούτο Πληροφορικής και Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών), εταιρεία Noveltech (Ηράκλειο, Κρήτη), Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (ως υπεργολάβος).

 

Ομάδα έργου στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ: Μαρία Αναστασιάδη, Αντώνης Αναστασόπουλος, Ηλίας Κολοβός, Melis Cankara.

Ερευνητική Ομάδα

Αντώνης Αναστασόπουλος

Αντώνης Αναστασόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae
Ηλίας Κολοβός

Ηλίας Κολοβός

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae
Melis Cankara

Melis Cankara

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Curriculum vitae
Μαρία Αναστασιάδη

Μαρία Αναστασιάδη

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae