Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ερευνητικά Έργα

CURE

Cultures and Remembrances

CuRe: Cultures and Remembrances – Virtual time travels to the encounters of people from the 13th to 20th centuries: The Cretan experience

αποφ.ενταξης αρ.πρωτ. 87542/Ι4/29-5-2018