Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Μετάφραση των οθωμανικών ιεροδικαστικών κωδίκων της Βέροιας

Μετάφραση των οθωμανικών ιεροδικαστικών κωδίκων της Βέροιας

Στόχος του προγράμματος είναι η μετάφραση και δημοσίευση των οθωμανικών ιεροδικαστικών κωδίκων της πόλης της Βέροιας, που απόκεινται στο Παράρτημα Ημαθίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Αντώνης Αναστασόπουλος, Ηλίας Κολοβός, Ελένη Γκαρά (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Συνεργαζόμενος φορέας: Γενικά Αρχεία του Κράτους - Παράρτημα Ημαθίας

Ερευνητική ομάδα: Ειρήνη Καλογεροπούλου, Γιάννης Σπυρόπουλος, απόφοιτοι ΠΜΣ Τουρκολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (σε συνεργασία με το ΙΜΣ/ΙΤΕ)

Στόχος του προγράμματος είναι η μετάφραση και δημοσίευση των οθωμανικών ιεροδικαστικών κωδίκων της πόλης της Βέροιας, που απόκεινται στο Παράρτημα Ημαθίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει με την επεξεργασία του κώδικα αρ. 1, περ. 100 σελίδων που καλύπτουν τα έτη 1602-1603. Η δημοσίευση θα περιλαμβάνει εισαγωγικά κείμενα, μεταγραφή και περιλήψεις των καταχωρίσεων του καταστίχου, γλωσσάρι και ευρετήρια. Έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή και η μετάφραση των καταχωρίσεων, ενώ η επαλήθευση και ανάλυσή τους βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ερευνητική Ομάδα

Ηλίας Κολοβός

Ηλίας Κολοβός

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae
Αντώνης Αναστασόπουλος

Αντώνης Αναστασόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae