Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ερευνητικά Έργα

ΘΑΛΗΤΑΣ

Η βιολιστική παράδοση στην κρητική δημοτική μουσική, «ΘΑΛΗΤΑΣ» στο πλαίσιο του ΕΠΕΤ ΙΙ

Έχει παρατηρηθεί ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω της μεγάλης διάδοσης της Κρητικής λύρας, η παράδοση των σκοπών που παίζονται με το βιολί, ιδίως στις ανατολικές και δυτικές περιοχές του νησιού, υποχωρεί συνεχώς και τείνει να εξαφανισθεί. Για τους λόγους αυτούς θεωρήθηκε αναγκαίο να διασωθεί, ό,τι ήταν δυνατόν από τη βιολιστική πρακτική της εν λόγω παράδοσης, κι από το άλλο, να ενισχυθούν ηθικά οι φορείς της και να πεισθούν όχι μόνο να μην εγκαταλείψουν, αλλά αντίθετα να συνεχίσουν να συντηρούν την αξιόλογη αυτή παράδοση με μεγαλύτερη επιμέλεια και ενδιαφέρον.

MUSIC II

Η μουσική παράδοση της λύρας στην κρητική δημοτική μουσική του Ν. Ρεθύμνης

Αντικείμενο του έργου ήταν η διεξαγωγή ευρείας εθνομουσικολογικής έρευνας με στόχο την καταγραφή της ζώσας λυρίστικης παράδοσης στον Ν. Ρεθύμνης.

Ελληνική παραδοσιακή μουσική

Ελληνική παραδοσιακή μουσική

Στόχοι του ερευνητικού προγράμματος αποτέλεσαν η συγκέντρωση και η μελέτη των πληροφοριών που αφορούν την αρχαία ελληνική, τη Βυζαντινή εκκλησιαστική και τη νεότερη δημοτική μουσική.