Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

VHSS

ΕΠΑνΕΚ

Virtual Historic Sailing Ships

Aνάδειξη της ναυτικής πολιτιστικής κληρονομιάς με την ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας 3D ψηφιακών αναπαραστάσεων ιστορικών ιστιοφόρων.

Η κεντρική ιδέα της πρότασης είναι η δημιουργία τρισδιάστατων ψηφιακών αναπαραστάσεων με την χρήση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, από πλοία παλαιότερων εποχών, για τα οποία υπάρχουν επαρκή πρωτότυπα υλικά για την πλήρη αναπαράστασή τους (σχέδια, φωτογραφίες, τεχνικές περιγραφές, τρισδιάστατα φυσικά ομοιώματα υπό κλίμακα, κλπ.). Η πρόταση αναδεικνύει και αποτυπώνει την ξυλοναυπηγική παράδοση των Ελλήνων, η οποία αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια του τεχνικού πολιτισμού.

Το έργο περιλαμβάνει την δημιουργία μιας πλατφόρμας τρισδιάστατης τεχνολογίας με την πιλοτική παρουσίαση δύο κλασικών ιστιοφόρων πλοία από τα τέλη του 19ου αιώνα. Για το σκοπό αυτό θα γίνει ψηφιακή αποτύπωση επιλεγμένων ιστορικών ομοιωμάτων πλοίων σε μουσεία και θα διερευνηθούν πηγές που προσδίδουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την δομή, την λειτουργία και την μορφή των ιστιοφόρων.

Η πλατφόρμα της τρισδιάστατης τεχνολογίας VR για την απεικόνιση των πλοίων θα παρουσιαστεί σε πιλοτικές επιδεικτικές εγκαταστάσεις στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης και επιπλέον στους εκθεσιακούς χώρους του Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ όπως και σε άλλους χώρους με την μορφή κινητής έκθεσης «Εικονικού μουσείου».

 

Συνεργαζόμενοι φορείς:

  • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΙΤΕ
  • ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΑ-ΤΜΣΠΣ
  • ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
  • TETRAGON A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ερευνητική Ομάδα

Κώστας Δαμιανίδης

Κώστας Δαμιανίδης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae