Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Μαρίνος Σαρηγιάννης

Ερευνητής Α, Συντονιστής του Τομέα Οθωμανικής Ιστορίας
Τομέας Οθωμανικής Ιστορίας

Ο Μαρίνος Σαρηγιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και απέκτησε το διδακτορικό του στο ίδιο πανεπιστήμιο το 2005 («Περιθωριακές ομάδες και συμπεριφορές στην οθωμανική Κωνσταντινούπολη, 16ος-18ος αιώνες»). Εργάζεται ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ από το 2007, με αντικείμενο την οθωμανική κοινωνική, πολιτισμική και διανοητική ιστορία. Το 2014-2015 διεύθυνε το ερευνητικό πρόγραμμα «OTTPOL: A history of early modern Ottoman political thought, 15th to early 19th centuries» στα πλαίσια της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» της ΓΓΕΤ (ΕΣΠΑ 2007-2013) και από το 2018 διευθύνει το πρόγραμμα "GHOST - Geographies and Histories of the Ottoman Supernatural Tradition: Exploring Magic, the Marvelous, and the Strange in Ottoman Mentalities", με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC Consolidator Grant). Είναι αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ και μέλος της εκδοτικής επιτροπής των περιοδικών Archivum Ottomanicum (Wiesbaden) και Bulletin de Correspondance hellénique moderne et contemporain (Αθήνα – Παρίσι). Έχει δημοσιεύσει πάνω από πενήντα άρθρα και κεφάλαια σε περιοδικά όπως Turcica, Archivum Ottomanicum, International Journal of Turkish Studies, Journal of Economic and Social History of the Orient, Turkish Historical Review, Der Islam και άλλα. Η μονογραφία του με τίτλο A History of Ottoman Political Thought up to the Early Nineteenth Century εκδόθηκε το 2019.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις