Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Τομέας Μεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας

Οι ερευνητικές ομάδες της Μεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής Ιστορίας εξετάζουν την ανάπτυξη, τη διάρθρωση και τις μεταβολές των οικονομιών και κοινωνιών της Μεσογείου καθώς και των διασυνδέσεων και της ολοκλήρωσής τους στην παγκόσμια οικονομία κατά τη νεότερη και σύγχρονη εποχή. Ερευνούν συγκριτικά την οικονομική ανάπτυξη σε διαφορετικές χώρες και διαφορετικές ιστορικές περιόδους και εστιάζουν στις οικονομικές, κοινωνικές, θεσμικές και πολιτισμικές αλλαγές που συντελέστηκαν στη μετάβαση από την προβιομηχανική στην βιομηχανική κοινωνία και οικονομία. Επίσης μελετούν τους τρόπους και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, τη συγκρότηση των οικισμών και των μετακινήσεων μέσα στον χώρο και τον χρόνο. Υιοθετούν μια διεπιστημονική προσέγγιση που συνδυάζει την οικονομική επιστήμη με την κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική ιστορία, την ιστορία των επιχειρήσεων και την οικονομική γεωγραφία.

Στο πεδίο ενδιαφερόντων του ο Τομέας διεξάγει σειρά ερευνητικών προγραμμάτων, συμποσίων, σεμιναρίων και δημοσιεύσεων, ενώ έχει συγκροτήσει ελεύθερα προσβάσιμες βάσεις δεδομένων. Επίσης προβλέπεται, σε συνεργασία με αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Ελλάδας και της Αλλοδαπής, η διαμόρφωση και συνδιοργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.

Προσωπικό

Ανδρέας Λυμπεράτος

Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Κοινωνικής και Οικονομικής Ιστορίας των Βαλκανικών Χωρών
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Curriculum vitae

Λήδα Παπαστεφανάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελληνικής οικονομικής και κοινωνικής Ιστορίας (19ος-20ός αιώνας)
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Curriculum vitae

Σωκράτης Πετμεζάς

Καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Curriculum vitae

Juan Carmona-Zabala

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Σάκης Δημητριάδης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Ελένη Κακλαμάνου

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Χρήστος Καραμπάτσος

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Ελένη Κυραμαργιού

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Curriculum vitae

Δημήτριος Στεργιόπουλος

Υποψήφιος διδάκτωρ
Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας Σαν Ντιέγκο
Curriculum vitae

Νίκος Αλέξης

Υποψήφιος διδάκτωρ
Curriculum vitae

Γιώργος Γάσιας

Υποψήφιος διδάκτωρ
Curriculum vitae

Γιάννης Γονατίδης

Υποψήφιος διδάκτωρ
Curriculum vitae

Δήμητρα Καρδακάρη

Υποψήφια διδάκτωρ

Γιώργος Κωστελένος

Εξωτερικός συνεργάτης

Νίκος Λεωνιδάκης

Υποψήφιος διδάκτωρ
Curriculum vitae

Θανάσης Νασιάρας

Υποψήφιος διδάκτωρ

Δάφνη Παπαδάκη

Υποψήφια διδάκτωρ

Βασίλης Γεωργάκης

Μεταπτυχιακός φοιτητής

Χρήστος Χατζηιωσήφ

Καθηγητής ιστορίας νεοτέρων χρόνων - Διακεκριμένο Μέλος ΙΤΕ

Ερευνητικά Έργα

ΜΕΤΟΠΟ

Τόποι και τοπία εξορυκτικής δραστηριότητας στον ελλαδικό χώρο, 19ος-20ός αιώνας. [ΠΕ 4 στο πρόγραμμα Κρηπίς ΙΙ «ΜΕΤΟΠΟ (Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου»

Η ερευνητική ενέργεια αυτή έχει ως στόχο την εκτενέστερη χαρτογράφηση της ελληνικής περίπτωσης της εξόρυξης και την εμβάθυνση στην ιστορία της δραστηριότητας αυτής τον 19ο-20ό αιώνα.

Σύνολο Έργων του Τομέα