Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος

Από το 1996, τo Εργαστήριο Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας), που εδρεύει στο Ρέθυμνο Κρήτης, δραστηριοποιείται στο χώρο των Γεωφυσικών Ερευνών, της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των Τρισδιάστατων Απεικονίσεων και του Αρχαιοπεριβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια των χρόνων λειτουργίας του, το Εργαστήριο επέδειξε μία συνεχή ανοδική πορεία και διακρίθηκε στον ευρύτερο ελλαδικό και διεθνές ερευνητικό και επιστημονικό χώρο, έχοντας καταξιωθεί στο χώρο της αρχαιολογικής έρευνας και της διαχείρισης των πολιτιστικών μνημείων μέσα από την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, τα αποτελέσματα των ερευνητικών του έργων και το πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης ερευνητών. Εφοδιασμένο με τον καλύτερο και πιο σύγχρονο γεωφυσικό εξοπλισμό που αφορά στη διερεύνηση στόχων μικρού βάθους, καθώς και σε συστήματα που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων και την ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, το Εργαστήριο προσφέρει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών σε σχέση με την αποτύπωση υπεδάφειων αρχαιολογικών στόχων, την χαρτογράφηση φυσικών διαθεσίμων, την ανάπτυξη και διάθεση χαρτογραφικών συνθέσεων μέσω του διαδικτύου και την δημιουργία βάσεων δεδομένων που σχετίζονται με την διαχείριση στατιστικών, γεωγραφικών και ποιοτικών δεδομένων.

Το Εργαστήριο προχώρησε σε συνεργασίες με περισσότερους από 30 πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς, καθώς και φορείς από χώρες του εξωτερικού, κρατικούς και ιδιωτικούς (Ελλάδα, Αυστραλία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, ΗΠΑ, Κίνα, Κύπρο, Σουηδία, Ισλανδία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, κ.α.). Η μακρόχρονη πλέον σχέση με το Υπουργείο Πολιτισμού, άλλα πολιτιστικά ή εκπαιδευτικά ιδρύματα και δημόσιους φορείς έχει δημιουργήσει ένα δίαυλο αμοιβαίας επικοινωνίας και εμπιστοσύνης. Οι συνεχείς δράσεις του Εργαστηρίου οδήγησαν στην έκδοση των Αρχαιο-Tηλεπισκοπικών Νέων με στόχο την αναβάθμιση της επικοινωνίας με την επιστημονική κοινότητα και την καλύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων του.

Από το 1996 έχουν υλοποιηθεί περισσότερα από 100 ερευνητικά προγράμματα με τη συνεργασία του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, των Πανεπιστημίων Κρήτης, Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων, του ΙΤΣΑΚ, του ΚΤΕ Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης, του Υπουργείου Πολιτισμού (Ε.Π.ΚΑ. Χανίων, Λασιθίου, Ηρακλείου, Βόλου, Κομοτηνής, Ρόδου, Λαμίας, Κέρκυρας, Καβάλας, Ιωαννίνων, Κορίνθου, κ.α.), του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, του Ιδρύματος Μελέτης του Αλεξανδρινού Πολιτισμού, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, της Σουηδικής Αρχαιολογικής Σχολής, του Instituto per gli Studi Micenei de Egeo-Anatolici, Groningen Inst. of Archaeology, Université Catholique de Louvain, Οhio State University, Univ. of Chicago, Univ. of Cornell, Univ. of Washington, Univ. of Nebraska - Lincoln, Univ. of Melbourne and Univ. of Monash, the Chinese Academy of Social Sciences, a.o. Το Εργαστήριο συνδέεται επίσης με παραγωγικούς φορείς παρέχοντας υπηρεσίες κατά την διάρκεια υλοποίησης έργων (π.χ. κατασκευή τμημάτων της Εθνικής Οδού Αθήνας-Θεσσαλονίκης & Αττικής Οδού, ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ, ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., Κ.Ι. Σαραντόπουλος Ltd-ΜΕΤOΝ Ltd, ΤΕΑΒ Α.Ε., Doxiadis Associates/ABP PLUS International S.A., Γραφείο Προγραμματικής Σύμβασης της Παλιάς Πόλης-Δήμος Ρεθύμνου, Νομαρχία Ρεθύμνου, κ.α.).

Ανάμεσα στις πιο σημαντικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου αναφέρουμε ενδεικτικά τις ακόλουθες:

 • Συμμετοχή σε περισσότερα από 40 εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας (Leverhulme Trust, University of Cyprus, LIFE, e-Content, INTERREG, ARCHIMED, ETΠΑ, ΠΕΝΕΔ, ΕΠΕΑΕΚ, INSTAP, NERC, Περιφέρειας Κρήτης, Γ' ΚΠΣ).
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε περισσότερα από 100 προγράμματα εφαρμοσμένης και πρωτογενούς έρευνας με έμφαση στις γεωφυσικές διασκοπήσεις αρχαιολογικών θέσεων.
 • Κατασκευή πάνω από 45 βάσεων δεδομένων και 50 GIS/WEB_GIS εφαρμογών για την διαχείριση φυσικών και πολιτισμικών πόρων.
 • Περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 102 προφορικές ανακοινώσεις και 58 poster σε συνέδρια και 70 τεχνικές εκθέσεις.
 • Πάνω από 20 αναφορές σε τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.
 • Οργάνωση διεθνών συνεδρίων, όπως το Computer Applications in Archaeology International Conference (Hράκλειο 2002) και συμμετοχή του ερευνητικού του δυναμικού σε επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων.
 • Συνεισφορά στην πρακτική άσκηση φοιτητών (πάνω από 200) από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΙ Κρήτης και Αθηνών.
 • Συμμετοχή στην εποπτεία ερευνητικού έργου και διατριβών (6 διδακτορικές διατριβές, 12 μεταπτυχιακές εργασίες και 16 προπτυχιακές εργασίες) με την συνεργασία ελληνικών και ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
 • Διακρατικά και Τεχνολογικά προγράμματα συνεργασίας με την Κύπρο, Βουλγαρία και Κίνα.
 • Μέλος διεθνών οργανισμών όπως το ΑGILE (Association Geographic Information Laboratories Europe), EPOCH-Excellence in Processing Open Cultural Heritage και EARSEL-European Association of Remote Sensing Laboratories.
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΠΕΑΕΚ - Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας και Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών) και στην διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων στο πανεπιστήμιο Κρήτης, Θεσσαλονίκης και ΤΕΙ Κρήτης.
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για GIS, Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και GPS με αποδέκτες επαγγελματίες, προσωπικό δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και φοιτητών (για παράδειγμα Υπουργείο Πολιτισμού/Εφορείες Αρχαιοτήτων, Νομαρχίες, Δήμοι, ΙΓΜΕ, κ.α.).

Προσωπικό

Χριστίνα Τσιγωνάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια
Curriculum vitae

Gianluca Cantoro

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Jamieson C. Donati

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Ευάγγελος Αλεβίζος

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Νάσος Αργυρίου

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Μανώλης Γρυλλάκης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Νάντια Κουτσινά

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Curriculum vitae

Χρήστος Πολυκρέτης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Κωνσταντίνος Ρούσσος

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Κλεάνθης Σιμυρδάνης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Άγγελος Χλιαουτάκης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Κατερίνα Κωνσταντίνου

Ιστορικός Τέχνης, Υπ. Διδ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Curriculum vitae

Δημήτρης Οικονόμου

Υποψήφιος διδάκτωρ
Curriculum vitae

Michael J Curtis

Landscape and Coastal Archaeologist
University of Leicester, U.K.
Curriculum vitae

Αγγελική Αλυγιζάκη

Μεταπτυχιακή υπότροφος
Curriculum vitae

Νίκος Σ. Παπαδόπουλος

Μηχανικός λογισμικού
Curriculum vitae

Αθανάσιος Καλπαξής

Διακεκριμένο Μέλος ΙΤΕ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae

Ερευνητικά Έργα

RESTAR

Remote Sensing Techniques For Archaelogy-Research

Remote Sensing Techniques For Archaelogy-Research

STABLE

Structural Stability Risk Assessment-Stable

Structural Stability Risk Assessment-Stable

UnSaLa

UNLOCKING SACRED LANDSCAPES (UnSaLa)

This inter-disciplinary network is concerned with the diachronic study of the temporality, spatiality and materiality of Mediterranean sacred landscapes in general.

5DARE

Ανάπτυξη ολοκληρωμένης διαστημικής τεχνολογίας 5 διαστάσεων για την εκτίμηση και μοντελοποίηση της συσχέτισης μεταξύ του δυναμικού φαινομένου της εδαφικής διάβρωσης και των αλλαγών στις χρήσεις γης και στο κλίμα στις υδρολογικές λεκάνες της Μεσογείου

Το ερευνητικό πρόγραμμα 5DARE στοχεύει να αναπτύξει ολοκληρωμένες μεθοδολογίες για την χρήση της διαστημικής τεχνολογίας στην εκτίμηση του ποσοστού εδαφικής διάβρωσης σε υδρολογικές λεκάνες της Μεσογείου. Το 5DARE θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, των χρήσεων γης και της κάλυψης βλάστησης στο ποσοστό εδαφικής διάβρωσης σε υδρολογικές λεκάνες της Μεσογείου.

BIOnian

Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω "έξυπνων" συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων

Το έργο BIOnian έχει ως βασικό στόχο τον εντοπισμό, καταγραφή, χαρτογράφηση και ανάπτυξη «έξυπνων» εργαλείων για την παρακολούθηση αλλά και την ανάδειξη των ειδών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που σχετίζονται, υποστηρίζονται ή χρησιμοποιούν ως ενδιαίτημα τους εδαφικούς πόρους της Περιφέρειας.

SettleinEastCrete

Χωρικές δυναμικές και σταθερότυποι κατοίκησης στην ανατολική Κρήτη από την κλασική έως τη βενετική περίοδο

This project attempts to highlight the developments of the settlement patterns in Eastern Crete from the Classical to the Venetian period. The main goal is to enlighten the transition from the ancient autonomous city-states to the medieval cities and villages. This work aims to a better understanding of the economic, social, political and also environmental issues that influenced that evolution.

Concentrating on the eastern part of Crete, it is the occasion to see how, on a same territory but on a long chronological period, through very different administrative systems, population has organized itself, balancing between a centralized and a disseminated mode of settlement.

View all department projects

Δημοσιεύσεις