Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το έργο «Υπηρεσίας καθαριότητας των γραφείων του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ρέθυμνο Κρήτης» (με αριθ. πρωτ. 39) έχουν ανακοινωθεί.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το έργο «Υπηρεσίας καθαριότητας των γραφείων του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ρέθυμνο Κρήτης» (με αριθ. πρωτ. 39) έχουν ανακοινωθεί.

Διαβάστε περισσότερα