Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αθηνά Καβουλάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών
Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Κίνησης