Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Τομέας Οθωμανικής Ιστορίας

Ο Tομέας Οθωμανικής Ιστορίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών είναι η μοναδική ερευνητική δομή στην Ελλάδα που έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τη συστηματική μελέτη και έρευνα της οθωμανικής ιστορίας. Ο Tομέας εξειδικεύεται στην έρευνα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ιστορίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, περιλαμβάνοντας και τις διαδικασίες μετάβασης και μετασχηματισμού σε σχέση με πρόδρομα και διάδοχα σχήματα. Για την επίτευξη των στόχων του, ο Tομέας έχει αναπτύξει από το 1987 πρωτοπόρες δομές για την εκπαίδευση νέων επιστημόνων στο χώρο των οθωμανικών σπουδών και την παραγωγή ερευνητικού έργου με κύριους άξονες: α. τη μελέτη και ανάδειξη οθωμανικών αρχείων, β. τη μελέτη και ανάδειξη οθωμανικών αρχιτεκτονικών καταλοίπων και γ. την έκδοση συνθετικών μελετών. 

Προσωπικό

Μαρίνος Σαρηγιάννης

Ερευνητής Α΄, Συντονιστής του Τομέα Οθωμανικής Ιστορίας
Curriculum vitae

Αντώνης Αναστασόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Curriculum vitae

Ηλίας Κολοβός

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Curriculum vitae

Zeynep Aydogan

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Curriculum vitae

Γιώργος Βίδρας

Υποψήφιος διδάκτωρ
AEGREGIS

Δημήτριος Β. Γιαγτζόγλου

Υποψήφιος διδάκτωρ
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο

Εβίτα Δανδάλη

Υποψήφιος διδάκτωρ
Curriculum vitae

Χρήστος Κυριακόπουλος

Υποψήφιος διδάκτωρ
AEGREGIS

Μάρκος Λίτινας

Υποψήφιος διδάκτωρ

Γεωργία Ειρήνη Τρούλη

Mηχανικός λογισμικού
Curriculum vitae

Ερευνητικά Έργα

JaNet

Janissaries in Ottoman Port-Cities: Muslim Financial and Political Networks in the Early Modern Mediterranean​​​​​​​

ERC

Το πρόγραμμα θα διερευνήσει τον οικονομικό και κοινωνικοπολιτικό ρόλο των γενιτσάρων τον 18ο και τον 19ο αιώνα μέσω της εξέτασης τους ως διασυνδεδεμένων δικτύων στην Μεσόγειο (συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς μεγάλων λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας και του Δούναβη). Με τη μελέτη των γενιτσάρων το έργο φιλοδοξεί να προσφέρει μια ριζικά νέα ιστορική ανάλυση σε σχέση, αφενός, με τον ρόλο των μουσουλμάνων στην οθωμανική και την ευρύτερη εμπορική οικονομία της Μεσογείου – έναν ρόλο που η βιβλιογραφία σε μεγάλο βαθμό αγνοεί – και, αφετέρου, με τις διαδικασίες που οδηγούσαν στη δημιουργία διασπορών και στη μεταφορά ανθρώπων και ιδεών μεταξύ διαφόρων μουσουλμανικών κοινοτήτων στην περιοχή.

CURE

Cultures And Remembrances

Cultures and Remembrances virtual travel to the ecoumters of people fromthe 13th to 20th centuries.

GHOST

Γεωγραφίες και ιστορίες της οθωμανικής υπερφυσικής παράδοσης: Ερευνώντας το μαγικό, το θαυμαστό και το παράξενο στις οθωμανικές νοοτροπίες

ERC

Το πρόγραμμα θα ερευνήσει τις οθωμανικές έννοιες και πεποιθήσεις που αφορούν το υπερφυσικό. Κύριοι στόχοι του θα είναι να εξετάσει τη σημασία και το περιεχόμενο των διαφόρων αντιλήψεων για το «υπερφυσικό», να τις τοποθετήσει μέσα στις διάφορες οθωμανικές κοσμοεικόνες, να αναλύσει τις αλλαγές που επήλθαν στο πέρασμα του χρόνου και να τις συσχετίσει με την ανάδυση διαφορετικών πολιτισμικών επιπέδων και κοινωνικών ομάδων.

MedIns

Mediterranean Insularities: Space, Landscape and Agriculture in Early Modern Cyprus and Crete

Το πρόγραμμα MedIns συγκρίνει την Κύπρο και την Κρήτη των πρώιμων νεότερων χρόνων με τα εργαλεία της χωρικής ιστορίας. Βασισμένο σε δεδομένα από τις οθωμανικές απογραφές των δύο νησιών, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) για να χαρτογραφήσει τις τάσεις της οικονομικής παραγωγής των δύο νησιών.

 

AEGREGIS

Η αγροτική οικονομία της Κρήτης στους πρώιμους νεώτερους χρόνους: προσέγγιση μέσω G.I.S

Το πρόγραμμα στοχεύει στη μελέτη της αγροτικής οικονομίας της οθωμανικής Κρήτης μέσα από το πρίσμα της συνδυαστικής προσέγγισης αδημοσίευτων οθωμανικών αρχειακών τεκμηρίων σε συσχέτιση με τις δυνατότητες των εφαρμογών που προσφέρουν νέες τεχνολογίες, όπως είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S).

Καταγραφή και διάσωση των μουσουλμανικών επιτύμβιων στηλών της Κρήτης

Καταγραφή και διάσωση των μουσουλμανικών επιτύμβιων στηλών της Κρήτης

Αρχικός στόχος του προγράμματος ήταν να καταγραφούν και να μελετηθούν οι επιτύμβιες στήλες του μουσουλμανικού πληθυσμού του οθωμανικού Ρεθύμνου. Με το πέρασμα του χρόνου η μελέτη των μουσουλμανικών επιτύμβιων στηλών της οθωμανικής περιόδου επεκτάθηκε σε όλη την Κρήτη.

View all department projects

Δημοσιεύσεις