Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ερευνητικά Έργα

Αρχείο Νεοελληνικής Μετρικής: Η ρομαντική μπαλάντα

Αρχείο Νεοελληνικής Μετρικής: Η ρομαντική μπαλάντα

Σκοπός του προγράμματος είναι η έρευνα, μελέτη και χαρτογράφηση ενός εντελώς ανερεύνητου ποιητικού είδους της ελληνικής ρομαντικής περιόδου (1821-1880), της ρομαντικής μπαλλάντας. Η έρευνα των αυτοτελώς εκδεδομένων βιβλίων και των περιοδικών της περιόδου 1821-1882 θα επιτρέψει την ανεύρεση και την καταγραφή υπό μορφή καταλόγου όλων των ποιημάτων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μπαλλάντες, καθώς και μια πρώτη συνοπτική περιγραφή της πορείας της ελληνικής μπαλλαντογραφίας πριν από τον Γεώργιο Βιζυηνό.

Ποιητικά κείμενα αναβίωσης των αρχαίων μέτρων στον 19ο αιώνα

Ποιητικά κείμενα αναβίωσης των αρχαίων μέτρων στον 19ο αιώνα

Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη και χαρτογράφηση μιας ελάχιστα ερευνημένης περιοχής της ελληνικής ποίησης του 19ου αιώνα, των ποιητικών κειμένων που παρουσιάστηκαν ως αναβίωση των αρχαίων μέτρων. Με την έρευνα καταρχήν των αυτοτελώς εκδεδομένων βιβλίων και πιθανόν στη συνέχεια των περιοδικών της περιόδου από το 1821 μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα θα ανευρεθούν, θα καταγραφούν σε ηλεκτρονική βάση και θα ψηφιοποιηθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο όλα τα ποιήματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι εμπίπτουν στην κατηγορία της αναβίωσης των αρχαίων μέτρων.

Βιβλιογραφικός οδηγός των ποιημάτων του Γιώργου Σεφέρη

Βιβλιογραφικός οδηγός των ποιημάτων του Γιώργου Σεφέρη

Στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία Bιβλιογραφικού Oδηγού των ποιημάτων του Γιώργου Σεφέρη.

Αρχείο ελληνικής πεζογραφίας 1830-1880

Αρχείο ελληνικής πεζογραφίας 1830-1880

Στόχος του προγράμματος ήταν η χαρτογράφηση της ελληνικής μυθοπλασιακής πεζογραφίας (μυθιστορήματα και διηγήματα) της περιόδου 1830-1880.

Α' περίοδος

Η πόλη στους νεότερους χρόνους

Το πρόγραμμα, σε συνεργασία με τα Γ.Α.Κ. (Αρχεία Νομού Κυκλάδων), απέβλεψε κυρίως στη δημιουργία μιας υποδειγματικής βάσης δεδομένων για την Ερμούπολη της Σύρου (19ος-20ός αιώνας), με βασικότερες πηγές το δημοτολόγιο, τις απογραφές πληθυσμού, τις ληξιαρχικές πράξεις, τα συμβολαιογραφικά και δικαστικά αρχεία, τα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου, τα αρχεία των εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, και λοιπές μαρτυρίες που αποτελούν σειρά.  Η Ερμούπολη, πόλη που δημιουργήθηκε μέσα στο 1821,  επιλέχθηκε για τον σημαντικό  ρόλο που διαδραμάτισε τον 19ο αιώνα ως βασικός παράγοντας του εμπορίου της Δυτικής Ευρώπης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη Νότιο Ρωσία, και για τη βαρύτητα που είχε η γενικότερη ανάπτυξή της στο ελληνικό κράτος. Επιλέχθηκε επίσης γιατί υπήρχε διαθέσιμο  το αρχείο του Δήμου της Ερμούπολης, το οποίο είχε ταξινομηθεί, μεταξύ 1976-1982,  από τα μέλη και τους συνεργάτες της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, που είναι περισσότερο γνωστή από το ιστορικό περιοδικό της Μνήμων.

Ως επιστημονικός υπεύθυνος αυτής της ταξινόμησης o Χρήστος Λούκος συνέχισε την προσπάθεια εντοπισμού νέου αρχειακού υλικού για την Ερμούπολη, το οποίο κάλυπτε και πολλές πλευρές της ιστορίας της Άνω Σύρου, του άλλου Δήμου του νησιού, αλλά και όλων των υπόλοιπων νησιών των Κυκλάδων, αφού η πόλη του Ερμού αποτελούσε το διοικητικό τους κέντρο με όλες της δημόσιες και άλλες υπηρεσίες της περιοχής. Η προσπάθεια αυτή ήταν πάντα σε συνεργασία με τους εκάστοτε συναδέλφους που αποτελούσαν το προσωπικό του τοπικού αρχείου της Ερμούπολης, το οποίο από τις αρχές του 1990 αποτέλεσε τα ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κυκλάδων και τελευταία μετονομάστηκε, ατυχώς, σε ΓΑΚ Σύρου.

Το προσωπικό αυτό έφερε και φέρει το κύριο βάρος του εντοπισμού, της διάσωσης, ταξινόμησης και συντήρησης του αρχειακού υλικού. Επειδή όμως ήταν πάντα ολιγομελές και τα αρχεία πού είχαν εντοπιστεί στο νησί πολλά που κινδύνευαν άμεσα να καταστραφούν, ο υπεύθυνος του προγράμματος, όταν έγινε καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενέταξε στις δραστηριότητές του ταξινομικές αποστολές φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος στη Σύρο, ώστε να ενισχυθεί η παραπάνω προσπάθεια. Στο συνημμένο αρ. 1 αναλύεται η ταξινομική προσπάθεια με τη βοήθεια των προπτυχιακών φοιτητών στην Ερμούπολη από το 1995-2009. Στο ίδιο συνημμένο φαίνεται και η από το 2000-2012 παράλληλη συνεργασία με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρατίθεται και σχετικός πίνακας με τα ονόματά τους), κυρίως του ίδιου Τμήματος  Ιστορίας και  Αρχαιολογίας, για την ταξινόμηση των δημοτικών αρχείων και άλλων δήμων: της Κέας (2000-2002, βλ. συνημμένα αρ. 2 και 2α), της Αμοργού (2003-2010, βλ. συνημμένο αρ. 3), των Βιλίων Αττικής (2006-2008), της Σύμης (2006-2010 βλ. συνημμένο αρ. 4), της Άνω Σύρου (2009-2011, βλ. συνημμένα αρ. 5 και 5α), και του Αιγίου (2005). Η ταξινόμηση όλων αυτών των αρχείων ολοκληρώθηκε, πλην του Αιγίου που δεν συνεχίστηκε, και έγινε εφικτή με την κάλυψη από τους αντίστοιχους δήμους του φαγητού και της στέγης των μελών της κάθε ομάδας και εν μέρει των εισιτηρίων∙ δεν υπήρξε άλλη αμοιβή.

Από νωρίς διαπιστώθηκε ότι η μηχανογράφηση ορισμένων σημαντικών τεκμηρίων που προέκυψαν από τις ταξινομήσεις, θα μπορούσε να βοηθήσει τους ερευνητές προσφέροντας πλήθος ιστορικών πληροφοριών. Η μηχανογράφηση αυτή εντάχθηκε στο πρόγραμμα του ΙΜΣ για τις πόλεις. Το ΙΜΣ ανέλαβε την κάλυψη της δαπάνης  για τη μηχανογράφησης κυρίως των τεκμηρίων της Ερμούπολης, ενώ οι δήμοι της Κέας και της Αμοργού χρηματοδότησαν τα όσα έγιναν για τα δικά του νησιά. Επιλέχθηκαν εκείνα  τα τεκμήρια που δεν ήταν μεμονωμένα αλλά συνιστούσαν σειρές και συγχρόνως αποτελούσαν βασική προϋπόθεση για μια συνολικότερη εικόνα της κοινωνίας στην οποία αναφέρονταν: δημοτολόγια, απογραφές, πρακτικά κλπ. (βλ. αναλυτικά στη συνέχεια).

Σε όλη αυτή την προσπάθεια πολλοί και ποικιλοτρόπως συνέβαλαν: το προσωπικό των ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κυκλάδων, τεχνικοί σε προγράμματα πληροφορικής, μεταπτυχιακοί φοιτητές  και άλλοι. Επιδιώχθηκε το αποτέλεσμα να πληροί τους βασικούς όρους ιστορικής και τεχνικής επάρκειας και υπεύθυνης καταχώρισης των δεδομένων.

Οι χριστιανικές κοινότητες της Καππαδοκίας (18ός - 20ός αιώνας)

Οι χριστιανικές κοινότητες της Καππαδοκίας (18ός - 20ός αιώνας)

Το ζήτημα που απασχολεί το πρόγραμμα για τη μελέτη των χριστιανικών κοινοτήτων της Καππαδοκία είναι η ιστορική εξέλιξη αυτών των κοινωνιών από τα μέσα του 18ου αιώνα

Αρχείο Νεοελληνικής Μετρικής

Αρχείο Νεοελληνικής Μετρικής

Kύρια προϊόντα του προγράμματος είναι το Aρχείο Nεοελληνικής Mετρικής, το οποίο σήμερα απόκειται στο Ι.Μ.Σ. και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου ερευνητή, και η Bιβλιογραφία Nεοελληνικής Mετρικής (2000). Το Aρχείο περιλαμβάνει ταξινομημένα τα λήμματα της βιβλιογραφίας σε φωτοτυπική ή έντυπη μορφή.

Αρχαιολογία και Πολιτική

Αρχαιολογία και Πολιτική

Αντικείμενο του προγράμματος, του οποίου φιλοδοξία είναι η δημιουργία στην Κρήτη ενός κέντρου μελέτης της ιστορίας της αρχαιολογίας, αποτελεί η διερεύνηση της άμεσης ή έμμεσης επίδρασης πολιτικών σκοπιμοτήτων στην πορεία εξέλιξης της αρχαιολογικής επιστήμης στην Ελλάδα.

Ο Αδαμάντιος Κοραής ως Κλασικός Φιλόλογος

Ο Αδαμάντιος Κοραής ως Κλασικός Φιλόλογος

Στόχοι του ερευνητικού προγράμματος ήταν η έρευνα της συμβολής του Κοραή στην αποκατάσταση των κειμένων των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, με βάση κυρίως τις κριτικές και διορθωτικές του παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται σε ανέκδοτα χειρόγραφα του ή έχουν εισαχθεί στα περιθώρια βιβλίων της προσωπικής του βιβλιοθήκης, τα οποία σώζονται στη Βιβλιοθήκη «Κοραής» της Χίου καθώς και η αξιολόγηση της όλης φιλολογικής δραστηριότητας του Κοραή και η ένταξή της στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής φιλολογικής λογιοσύνης της εποχής του.

PROSODOL

Στρατηγικές για την Βελτίωση και Προστασία της Ποιότητας του Εδάφους από Απόβλητα Επεξεργασία Ελαιόλαδου στην Περιοχή της Μεσογείου

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας (Εδαφολογικό Ινστιτούτο Αθηνών / SSIA-NAGREF, του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών / IMS-FORTH και του Πολυτεχνείου Κρήτης / TUC), Ισπανίας (Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, Consejo Superior de Investigaciones Científicas / CEBAS-CSIC) και Ιταλίας (Regional Centre for Agricultural Experimentation and Assistance / CERSAA) και στοχεύει στην ανάπτυξη και διάδοση καινοτόμων, περιβαλλοντικά φιλικών και χαμηλού κόστους τεχνολογιών για την προστασία του εδάφους και των υδατικών πόρων από μόλυνση που προέρχεται από απόβλητα επεξεργασίας ελαιόλαδου, την δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος και βάσης δεδομένων με στόχο την πληροφόρηση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μόλυνσης της επεξεργασίας ελαιόλαδου στην Μεσόγειο, την διευκόλυνση μιας εφαρμογής εδαφολογικής θεματικής στρατηγικής στις περιοχές που βρίσκονται πλησίον εγκαταστάσεων επεξεργασίας ελαιόλαδου, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη ενός συστήματος ελέγχου των εδαφών και της ποιότητας νερού που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την δραστηριότητα εγκαταστάσεων επεξεργασίας ελαιόλαδου καθώς και τον προσδιορισμό των πιθανών ασφαλέστερων χρήσεων στο γεωργικό τομέα των αποβλήτων της επεξεργασίας ελαιόλαδου.

E-market-path E4

E-market-path E4: Δι@δικτυακές διαδρομές στο μονοπάτι Ε4 (Ρέθυμνο-Πάφος-Λάρνακα)

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού το Εργαστήριο ανέλαβε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός δυναμικού ιστοτόπου για το ορειβατικό μονοπάτι Ε4 του νομού Ρεθύμνου με τη χρήση πολυμέσων, βάσεων δεδομένων και Γεωγραφικών Συστήματων Πληροφοριών (GIS).

Επιφανειακή Έρευνα Σικυώνος

Επιφανειακή Έρευνα Σικυώνος

Το πρόγραμμα αφορά σε γεωφυσικές διασκοπήσεις που πραγματοποιούνται στον αρχαιολογικό χώρο της Σικυώνας.

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική

Υπεύθυνος προγράμματος Γεώργιος Αμαργιανάκης †, Καθηγητής Εθνομουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιστορικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες για το υδάτινο περιβάλλον και τη διαχείριση υδάτινων πόρων στην Κρήτη της βενετικής και της οθωμανικής περιόδου

Ιστορικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες για το υδάτινο περιβάλλον και τη διαχείριση υδάτινων πόρων στην Κρήτη της βενετικής και της οθωμανικής περιόδου

Η μακρά ιστορία της διαχείρισης υδάτινων πόρων στο νησί της Κρήτης, στην καρδιά της ανατολικής Μεσογείου, έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα στον σχεδιασμό και την κατασκευή ποικίλων έργων (υδροληπτικών και υδρομαστευτικών, έργων μεταφοράς και διανομής νερού κ.ά.) με τα οποία οι διάφοροι πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν στο νησί αντιμετώπισαν τις ποικίλες ανάγκες ύδρευσης σε μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα του Δήμου Ρεθύμνου

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα του Δήμου Ρεθύμνου

Το έργο αποσκοπούσε στην δημιουργία εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων που διαχειρίζονται ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα που καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης. Μέσω του έργου δημιουργήθηκαν διαδικτυακές υπηρεσίες για την προσφορά υπηρεσιών από τον Δήμο προς τους πολίτες.

Νεολιθική Θεσσαλία

Επανεκτίμηση της δυναμικής της Θεσσαλικής Νεολιθικής περιόδου: Μοτίβα κατοίκησης και διαχείριση πόρων

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μεθόδων για την καταγραφή και χαρτογράφηση των Νεολιθικών Οκισμών της Θεσσαλίας μέσω γεωμορφολογικών προσεγγίσεων και  της χρήσης Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

EMERIC

EMERIC

To EMERIC αποσκοπεί στην κατασκευή ενός σύνθετου και πολυδιάστατου γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης & δικτύωσης πληροφοριών που σχετίζονται με τους φυσικούς και περιβαλλοντικούς πόρους της Κρήτης.